BungeeCord

Základní nastavení BungeeCordu

BungeeCord

Základní myšlenkou BungeeCordu je propojení více serverů (pokud máte pouze 1 server, do BungeeCordu se rozhodně nepouštějte), mezi kterými lze bez odpojení přecházet. Ač to může vypadat jednoduše, při nesprávném nastavení samotného BungeeCordu a serverů, které propojuje, se servery vystavují několika bezpečnostním rizikům, např. obejití autentizace.

Nyní si tedy ukážeme správnou instalaci a konfiguraci BungeeCord sítě.


Instalace

Primární částí instalace je samozřejmě samotný BungeeCord server. Začneme tedy objednávkou serveru, kde vybereme jako platformu BungeeCordObrázek. Pro malé sítě (< 100 hráčů) stačí balíček Iron(1024 MB), ovšem pokud budou na BungeeCord přidány pluginy, lepší variantou bude balíček Iron (1024 MB). Přidělovat více RAM je pro BungeeCord server zbytečné.

V případě, že již máte server objednán, ovšem s jinou platformou a chcete ho využít jako BungeeCord, provedeme jeho reinstalaci a to pomocí záložky Reinstalace, kde vybereme jako platformu BungeeCord, zaškrtneme políčko Provést čistou instalaci a klikneme na tlačítko ReinstalovatObrázek.

Nyní máme BungeeCord server nainstalován, tudíž se můžeme pustit do jeho konfigurace.


Konfigurace BungeeCordu

Před jakýmkoliv dalším postupem server zapneme a po plném zapnutí zase vypneme – vygenerují se konfigurační soubory.

Prvním krokem je přidání všech herních serverů (tj. ostatních serverů kromě BungeeCordu) do konfiguračního souboru BungeeCordu. Tento krok můžeme provést dvěma způsoby:

Průvodce v Administraci

Využijeme průvodce na záložce Nastavení serveru, pomocí kterého servery přidáme přesunutím serveru z levé části pojmenované Dostupné servery, do části pravé, která je pojmenována Nastavené Bungee serveryObrázek.

V případě, že potřebujete upravit název serveru (název serveru, který je v BungeeCordu nastaven, je mimo jiné využíván pluginy či samotným BungeeCordem při přecházení mezi servery), klikněte na kartu serveru, který se nachází v pravé části průvodce (Nastavené Bungee servery) a v otevřeném dialogu můžete server v BungeeCordu přejmenovat – Obrázek

Ruční konfigurace

Provedeme konfiguraci serverů ručně, buďto pomocí FTP či pomocí Správce souborů. My zde využijeme druhou možnost, přejdeme tedy na záložku Správce souborů a kliknutím otevřeme soubor config.yml.V tomto souboru se zaměříme na sekci servers, která vypadá po prvním spuštění BungeeCordu takto:

servers:
 lobby:
  motd: '&1Just another BungeeCord - Forced Host'
  address: localhost:25565
  restricted: false

Pokud bychom ku příkladu měli 3 servery, vypadala by správně nastavená sekce servers takto:

servers:
 Auth:                    # Název serveru, doporučujeme nepoužívat mezery ani speciální znaky
  address: 'zombie.hostify.cz:47150'     # Vždy využívejte adresu, která je uvedena na záložce Informace pod položkou Adresa serveru
  motd: 'Just another Bungee server, huh'  # Popisek serveru, lze uvést cokoliv
  restricted: false             # Určuje, zda musí mít hráč právo bungeecord.server.[název_serveru], aby se mohl na server připojit
 Lobby:
  address: 'zombie.hostify.cz:31330'
  motd: 'Just another Bungee server, huh'
  restricted: false
 Survival:
  address: 'zombie.hostify.cz:31330'
  motd: 'Just another Bungee server, huh'
  restricted: false

Dále se zaměříme na sekci listeners, kterou upravíme podle vzoru níže:

listeners:
- host: 0.0.0.0:34690
 query_port: 34690
 motd: '&1Another Bungee server'
 max_players: 100         # Nastavíme maximální počet hráčů
 force_default_server: true    # Nastavíme na true, bude potřeba pro další konfiguraci
 tab_size: 60
 tab_list: GLOBAL_PING
 bind_local_address: true
 ping_passthrough: false
 query_enabled: true        # Nastavíme na true, abychom viděli hráče v Administraci
 proxy_protocol: false
 priorities:
 - Auth              # Zde nastavíme název serveru, na který chceme hráče poslat jako první
 forced_hosts: {}         # Upravíme na '{}', originální konfiguraci nepotřebujeme

A provedeme poslední, ovšem velmi důležité úpravy souboru:

groups: {}      # Nastavíme na '{}', základní konfiguraci opět nepotřebujeme
ip_forward: true   # Nastavíme na true, velmi důležité jakmile se budeme věnovat přihlašování

Tímto je základní konfigurace BungeeCordu hotova, server restartujeme a pustíme se do konfigurace jednotlivých serverů.


Konfigurace ostatních serverů

Konfigurace serverů, které jsou za BungeeCordem, je velmi jednoduchá, ovšem velmi důležitá. Zároveň doporučujeme na serverech využít platformu PaperSpigot, jelikož se v současné době jedná o nejstabilnější implementaci Minecraft serveru s výbornou podporou BungeeCordu.

Postup je identický u všech serverů, rozebereme si ho krok po kroku.

Prvním krokem je zapnout a vypnout server, aby se vygenerovali konfigurační soubory. Tento krok je možné přeskočit, pokud byl již server alespoň jednou zapnut.

Dalším krokem je otevření souboru spigot.yml, ve kterém vyhledáme položku bungeecord: false, kterou je nutné upravit na bungeecord: true.

Tyto kroky provedeme u všech PaperSpigot serverů, poté všechny servery restartujeme a tím je základní konfigurace u konce. Jednoduché, že?

Podobné Články