Obecné

Základné nastavenie Minecraft serveru

Objednávka servera

Na začiatku je nutné si najskôr objednať server so správnou platformou a pridelenou operačnou pamäťou RAM. Je teda nutné si aj odhadom premyslieť koľko bude hráčov chodiť na server a koľko bude mať server pluginov. Čím viac hráčov alebo pluginov, tým bude treba pre server zakúpiť viac pamäte RAM. Server si môžete objednať priamo v administrácií Hostify.

Teraz po objednaní serveru a vybraní správnej platformy sa môžeme presunúť na základné nastavenie.


Nastavenie server.properties

spawn-protection=16
# Zóna od spawnu v ktorej nie je možné stavať ani ničiť blocky. (nastavenie 16 znamená 2*16+1, teda zóna 33x33)
max-tick-time=60000
# Maximum milisekúnd jedného tick-u pred tým ako sa server vypne.
query.port=25565
# Query port
generator-settings=
# Nastavenie generácie sveta
force-gamemode=false
# Nastavenie zmeny gamemodu (False = ak sa hráč odpojí a pripojí nezmení sa mu gamemode; True = ak sa hráč odpojí a pripojí nastaví sa základny gamemode)
allow-nether=true
# Povolenie nether-u (pekla) (True = povolené; False = nepovolené)
enforce-whitelist=false
# Povolenie vyhadzov hráčov, ktorý sú na serveri ale neni sú na whiteliste pokiaľ je zapnutý. (True = povolené; False = nepovolené)
gamemode=survival
# Základny gamemode po pripojení na server
broadcast-console-to-ops=true
# Písanie správ z konzole op hráčom
enable-query=false
# Povolenie query (True = povolené; False = nepovolené)
player-idle-timeout=5
# Nastavenie AFK času, pokiaľ je hráč AFK 5 minút bude zo servera kicknutý.
difficulty=easy
# Nastavenie serverovej obtiažnosti (easy, normal, hard, peaceful)
spawn-monsters=true
# Povolenie spawnovanie monstier (True = povolené; False = nepovolené)
broadcast-rcon-to-ops=true
# Písanie správ z rcon-u op hráčom (True = povolené; False = nepovolené)
op-permission-level=4
# Nastavenie op levelu
pvp=true
# Povolenie PVP (True = povolené; False = nepovolené)
snooper-enabled=true
# Odosielanie dát na snoop.minecraft.net (True = povolené; False = nepovolené)
level-type=default
# Typ generácie mapy (default, flat, largebiomes, amplified, buffet)
hardcore=false
# Povolenie harcore režimu, pokiaľ hráč zomrie tak bude spectator. (True = povolené; False = nepovolené)
enable-command-block=false
# Povolenie command blokov (True = povolené; False = nepovolené)
max-players=20
# Maximálny počet hráčov
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
# Resource pack v hashi SHA1
max-world-size=29999984
# Maximálna veľkosť sveta
rcon.port=25575
# Rcon port
server-port=25565
# Server port (nemeniť)
server-ip=
# Server IP (nemeniť)
spawn-npcs=true
# Povolenie spawnu NPC (True = povolené; False = nepovolené)
allow-flight=false
# Povolenie lietania mimo režimu creative (True = povolené; False = nepovolené)
level-name=world
# Názov sveta
view-distance=10
# Nastavenie serverovej render distance
resource-pack=
# Nastavenie serverového resource-packu
spawn-animals=true
# Povolenie spawnu zvierat (True = povolené; False = nepovolené)
white-list=false
# Zapnutie white-listu (True = zapnutý; False = vypnutý)
rcon.password=
# Nastavenie rcon hesla
generate-structures=true
max-build-height=256
# Maximálna výška, kde je možné stavať
online-mode=true
# Zapnutie režimu pre originálnych hráčov (True = povolené; False = nepovolené)
level-seed=
# Nastavenie seedu mapy
use-native-transport=true
# Povolenie posielania a príjímania packetov z Linxu (True = povolené; False = nepovolené)
prevent-proxy-connections=false
# Povolenie kontrolovania hráčov, či nepoužívajú proxy (True = povolené; False = nepovolené)
enable-rcon=false
# Povolenie rcon
motd=A Minecraft Server
# Názov servera

Nastavenie ikony servera

Pokiaľ si k serveru chcete nastaviť vlastnú serverovú ikonu, tak stačí cez FTP nahrať na server súbor s názvom server-icon.png, ktorý má rozmery 64×64. Po nahratí ikony na server stačí server reštartovať.


Pridanie pluginu na server

Pomocou FTP sa pripojíte na server. Následne sa presuniete do zložky plugins, do ktorej vložíte Váš plugin s koncovkou .jar. Napríklad tam môžete nahrať Authme.jar. Po nahratí server reštartujte aby sa Vám prípadne k serveru vytvorila zložka v ktorej môžete nájsť konfiguračné súbory daného pluginu.


Vytvorenie vlastného motd

Pokiaľ si chcete vytvoriť vlastné motd (upraviť názov servera), môžete k tomu využiť túto stránku. Po úspešnom vygenerovaní motd stačí v server.properties upraviť motd=, kde stačí za = pripísať text, ktorý Vám vygenerovala spomenutá stránka.

Podobné Články