Módy

Vlastní modpack

V případě, že chceme nainstalovat modpack, který se nenachází ve výběru verze je zapotřebí modpack nahrát ručně.

Před tím, než modpack nahrajeme je nutné zjistit, kolik daný modpack požaduje RAM pro plynulý chod. U většiny modpacků je doporučená paměť RAM uvedena. Menší modpacky si ve většině případů vystačí s 2 – 4 GB RAM, u rozsáhlejších modpacků doporučujeme alespoň 4 GB paměti RAM.

Stažení souborů modpacku

Modpack je možné nahrát na server dvěma způsoby, buďto soubory stáhneme k sobě na počítač a následně je pomocí FTP nahrajeme na server nebo stáhneme ZIP obsahující soubory serveru pomocí Správce souborů přímo na server a rozbalíme pomocí správce souborů.

Před nahráním dat na server je důležité v Administraci změnit verzi serveru na Custom, toho lze docílit v záložce Reinstalace, pokud server obsahuje soubory od předešlého serveru zaškrtneme možnost “Provést čistou reinstalaci” – Obrázek

CurseForge/Twitch

Po pravé straně stránky vybraného modpacku se nachází sekce Recent FilesObrázek

V této sekci stáhneme nejnovější serverovou verzi modpacku (ve chvíli zveřejnění je nejnovější verzí 1.2.1).

TechnicPack

Po pravé straně stránky se nachází tlačítko “Server Download”, které zahájí stahování .zip souboru, který obsahuje veškeré serverové soubory – Obrázek


Nahraní pomocí FTP

Soubory ze ZIP souboru rozbalíme do složky a následně veškeré soubory nahrajeme na server do složky /minecraft/Název nebo ID serveru.


Nahrání pomocí Správce souborů

Pro využití této metody je zapotřebí znát URL (odkaz) na kterém se nachází soubor ZIP, odkaz pro stažení je možné získat několika způsoby. Nejjednodušší způsob je soubor stáhnout na vlastní počítač a poté v historii stažených souborů zkopírovat odkaz pro stažení (ve většině prohlížečů se do historie stažených souborů dostat klávesovou zkratkou CTRL + J) – Obrázek

Jakmile získáme adresu na které se soubor nachází stačí ve Správci souborů kliknout na tlačítko “Stáhnout soubor z URL” – Obrázek

Po stažení souboru klikneme na tlačítko rozbalit a následně na tlačítko uložitObrázek

Pokud se Vám objevily soubory serveru v hlavní složce můžete ZIP soubor smazat a přesunout se k dalšímu kroku.

V opačném případě, pokud se Vám objevila pouze jedna složka a soubory jsou umístěny v ní, je nutné je přesunout do hlavní složky. Toho docílíme tak, že vstoupíme do složky obsahující soubory a pomocí CTRL a klikání na soubory všechny vybereme, jakmile budou všechny soubory i složky vybrány, klikneme v pravém horním rohu na tlačítko přesunout a následně klikneme uložit.

Jakmile se veškeré soubory přesunou můžeme složku, ze které jsme soubory přesunuli a ZIP soubor smazat.

Výsledek by měl vypadat takto – Obrázek


Změna spouštěcího souboru

Před prvním spuštěním serveru je nutné v nastavení serveru změnit spouštěcí soubor. U módovaných serverů musí být spouštěcí soubor vždy jar ForgeObrázek

Po změně souboru klikneme na tlačítko uložit a server je připravený ke spuštění.