Obecné

Pripojenie k FTP

Inštalácia programu

Na pripojenie k FTP si stiahnete program WinSCP. Po otvorení stránky kliknete na veľké zelené tlačítko DOWNLOAD WINSCP (Obrázok). Po stiahnutí program otvoríte, najskôr odsúhlasíte podmienky použitia programu, potom vyberiete Typickú inštaláciu – úplná (Obrázok). Nakoniec klikneme na tlačítko Inštalovať (Obrázok). Po dokončení inštalácie odškrknite voľbu Otvoriť úvodnú stránku a kliknete na tlačítko Dokončiť (Obrázok). Program by sa mal sám spustiť.


Vytvorenie FTP účtu

Otvoríte si stránku administrácia FTP, kde budete mať zobrazené aktuálne FTP účty. Kliknete na tlačítko Přidat uživatele. Následne si zvolíte názov ftp účtu napríklad adminucet. Vyberiete koreňovú zložku, do ktorej bude mať užívateľ prístup (napríklad minecraft/5d39b078e9618c63df10a61f/plugins) s tým, že užívateľ bude mať prístup aj do všetkých zložiek v plugins. Po potvrdení tlačítkom Uložiť, Vám vyskočí okno s prihlasovacími údajmi.


Pripojenie k serveru

Po spustení programu by ste mali vidieť podokno Prihlásenie v jeho ľavej časti sú uložené spojenia, a v pravej časti je formulár na pridanie nového spojenia. Pravú časť nastavíme nasledovne (Obrázok):

  • Prenosový protokol: FTP
  • Šifrovanie: Bez šifrovanie
  • Hostiteľ: ftp.hostify.cz
  • Číslo portu: 21
  • Užívateľské meno: user_    (za _ doplníte názov vášho FTP účtu napríklad: user_smooke_ftp)     
  • Heslo:             (FTP Heslo, ktoré sa Vám vygenerovalo pri vytvorení účtu podľa návodu vyššie)    

Potom kliknete na tlačítko Uložiť a v novom otvorenom okne si zvolíte ľubovoľný názov spojenia a zakliknite Uložiť heslo. Nakoniec kliknete na tlačítko OK. Posledným krokom je vybranie nového vytvoreného spojenia kliknutie na tlačítko Prihlásiť.

Poznámka: Je možné, že pri prvotnom pripojení vyskočí okno s názvom Certifikát server nie je známy, v takom prípade stačí kliknúť na tlačítko Ano a problém sa už nebude opakovať.


Používanie

Pokiaľ ste sa správne pripojili k FTP tak na ľavej strane uvidíte súbory a zložky Vášho počítača a na pravej strane uvidíte súbory a zložky Vášho servera. Nasledovne Vám vysvetlím ako jednoducho môžete so súbormi manipulovať.

Nahratie súboru

Na ľavej strane si vyberiete súbor v mojom prípade to bude plugin.jar, na pravo sa presuniete do zložky s pluginami jednoduchým kliknutím na zložku plugins. Teraz jednoduchým pretiahnutím súbora z ľavej strany do pravej nahráme súbor na server (Obrázok) alebo môžete pravým kliknúť na súbor a stlačiť Odoslať (upload) (Obrázok) a výber potvrdiť stlačením OK (Obrázok).

Úprava súboru

Kliknete dvojklikom na súbor, ktorý chcete upraviť napríklad config.yml a behom chvíľky sa Vám zobrazí editor obsahu configu (Obrázok). Keď budete chcieť zmeny v súbore uložiť, tak v ľavo hore kliknete na prvú ikonu Uložiť.

Premenovanie súboru

Pravým tlačítkom kliknete na súbor, ktorý chcete premenovať a vyberiete možnosť Premenovať (Obrázok).

Vytvorenie súboru

Pravým tlačítkom kliknete na miesto kde je prázdno (biele pozadie) a vyberiete možnosť Nový a následne súbor alebo priečinok (Obrázok).

Zmazanie súboru

Ľavým tlačítkom kliknete na súbor, ktorý chcete vymazať a dáte na klávesnici tlačítko Del a následne možnosť potvrdíte stlačením tlačítka OK (Obrázok).

Podobné Články