Pluginy

Připojení PermissionEx k MySQL

PermissionsEx

Plugin PermissionsEx spravuje práva pro hráče (co můžete a co nemůžete). Plugin nabízí vytvoření skupin, nastavení prefixu, suffixu a nastavení samotných práv.

Instalace

Pro úspěšné nainstalování PermissionsEx potřebujete spigot/bukkit verzi 1.8 a výše. Plugin PermissionsEx si najdeme v záložce Pluginy, kde už pouze stačí nalézt PermissionsEx – Nápověda.

Po nainstalování PermissionsEx restartujeme server.

Konfigurace PermissionsEx

Po zapnutí serveru se nám vygenerují konfigurační soubory. 

Jako první nakonfigurujeme soubor config.yml.

multiserver:
 use-netevents: true
permissions:
 debug: false
 allowOps: false
 user-add-groups-last: false
 log-players: false
 createUserRecords: false
 backend: sql
 informplayers:
  changes: false
 basedir: plugins/PermissionsEx
 backends:
  file:
   type: file
   file: permissions.yml
  sql:
   type: sql
   uri: mysql://mysql.hostify.cz/nazevdatabaze         # název vaši databáze
   user: uzivatel_databáze                   # jméno uživatele vaši databáze
   password: heslo                       # heslo od databáze
updater: true
alwaysUpdate: false

Po tomto je potřeba restartovat server. Teď vždy když budete chtít na daném serveru aktualizovat soubor permissions.yml, tak musíte napsat do konzole příkaz – pex import permissions.yml.

Pokud se Vám v databázi vytvoří tyto soubory – nápověda tak jste vše udělaly dobře. Soubor permissions.yml si už nakonfigurujete podle svých potřeb. Soubor config.yml musíte překopírovat na každý server, kde chcete, aby byly PermissionsEx propojeny s databází. Teď, když někomu přidáte skupinu na jednom ze serveru, tak se mu skupina přidá i na všech ostatních, které jsou napojeny na stejnou databázi.

Pokud jste vše udělaly správně, tak by Vám mělo vše fungovat.

Podobné Články