Pluginy

Návod k permissím

Instalace

Nejprve si připravíme server, s FTP účtem. Nainstalujeme potřebný plugin k užití permissí Vault, a poté nainstalujeme daný permission plugin, momentálně to bude plugin PermissionsEx, nebo LuckPerms.


LuckPerms

Doporučujeme spíše LuckPerms, k jeho lehkému užívání a pravidelným updatům. Teď jak tedy nastavit permisse. Nejdříve restartujte server, aby se vše načetlo. Poté napíšeme do konzole tento příkaz: lp user <tvojejmeno> permission set luckperms.* tento příkaz slouží k tomu, abyste si aktivovali všechny permisse a mohli v danému pluginu a mohli v klidu pracovat. Následně se přesuneme na minecraft client a napíšeme tento příkaz: /lp editor, tento příkaz Vám napíše stránku, na kterou následně kliknete, a otevřete ji. Nebojte! Kódy se generují náhodně tudíž nehrozí k poškození , takže se do stránky nedostane nikdo jiný než vy, a pokuď ano, musí být na vaší identitě aby mohl práva z aktivovat. Poté až otevřeme stránku která bude vypadat takto Odkaz na obrázek

Následně zvolíme co je potřeba nastavit, pokud je to zrovna skupina, což ve vašim případě pravděpodobně Majitel / Technik, musíme vytvořit groupku.


Skupiny / Groupky – LuckPerms

Nejdříve opět jdeme do minecraft klientu, a napíšeme příkaz v naším případě /lp creategroup majitel . Poté napíšeme opět příkaz /lp editor tento příkaz nám opět napíše stránku, na kterou následně opět klikneme, poté se dostaneme na stránku, kde již přibyla skupina majitel . Odkaz na obrázek Klikneme tedy na kolonku majitel, a poté již můžeme přidat permisse, většinou se dává to znamená, že budete mít práva uplně na všechno. Přidáme tím, že najedeme na permission kde následně přidáme tedy v naším připadě * Odkaz na obrázek  . A klikneme na plusko +. Poté najedeme do pravéhohorního rohu a klikneme na kolonku SAVE Odkaz na obrázek. Nebo zmáčkneme dohromady zkratku CTRL + S. Otevře nám to toto Odkaz na obrázek okno kde následně klikneme na text a tím následně zkopírujeme daný příkaz, který jednoduše vložíme Odkaz na obrázek do chatu v minecraft klientě. A správně by vám to mělo napsat toto Odkaz na obrázek , to znamená, že jste právě uložili změnu kterou jsme teď prováděli, a následně můžete pokračovat dál v nastavování permissí.


Pokročilé nastavení – LuckPerms

Pokuď máte připojenou databázi, kterou nastavíte jednoduše ve složce /plugins/LuckPerms/config.yml , kde následně vyplníte údaje a vložíte storage-method: MySQL bylo tam h2. Tomu se nazývá SQL databáze, tudíž se to ukládalo pouze do SQL složky, pozor! Nezapomeňte nastavit server: <název serveru> tohle je nutné, aby se správně ukládali složky do správných serverů v našim případě to je server: testserver tudíž se to bude ukládat do MySQL databáze do tabulky server_testserver , no a následně můžete dávat do vašeho testserver permisse pouze na tento určitý server. To uděláme jednoduchým příkazem. Pro skupinu/groupku to je příkaz /lp group <název skupiny> permission set <název permisse> testserver tento příkaz uloží do databáze permissi na tento daný server .

Pokuď potřebujete, aby permisse nebyla platná opět půjdete do stránky /lp editor kliknete na danou skupinu / hráče a kliknete na true Odkaz na obrázek a opět uložíte a vložíte příkaz na server, toto znamená že pro Vás ta permisse nebude platit. Využívá se to například při ChatFormat pluginu a další.. Ale to zase v nových článcích.

Pokuď potřebujete, aby skupina měla práva jako jiná skupina, uděláme to jednoduše následovně: /lp group <název skupiny> parent add <název skupiny, kterou chceme přidělit skupině číslo 1.).


PermissionsEx

Opět nejdříve restartujeme server, aby se vše načetlo. Poté napíšeme do konzole pex user <tvojejmeno> add * . Tento příkaz slouží k tomu, abyste si aktivovali všechny permisse na Vaše herní jméno. Teď už opět se můžeme přesunout do minecraft klienta.

Záleží co momentálně je potřeba nastavit, ale momentálně se vrhneme na skupiny / groupky


Skupiny / Groupky – PermissionsEx

Vytvoříme v naším případě groupku majitel, to přidáme tímto příkazem: /pex group majitel create. Následně si přidáme všechny práva na danou skupinu, příkazem /pex group majitel add *. A následně máme práva uplně na všechno.


Pokročilé nastavení – PermissionsEx

Pokuď potřebujete, aby skupina měla práva jako jiná skupina, uděláme to jednoduše následovně: /pex group <název skupiny> parent add <název skupiny, kterou chceme přidělit skupině číslo 1.).

Pokuď potřebujete, napojit databázi MySQL na PermissionsEx, návod máte ZDE.

Doufám, že Vám tento článek pomohl.

Podobné Články