Administrace

Nastavenie VIP

Informácie

VIP platby sú automatické, a tak po vykonaní platby cez SMS alebo PayPal sa automaticky aktivujú výhody. Pokiaľ chcete na svojom serveri spoplatniť určitý druh výhod a mať to bez starostí je to najlepšie riešenie. Z platieb získate kredity, ktoré môžete okamžite použiť na predĺženie Vášho servera alebo na objednaní nového.


Vlastné platby – informácie

Otvoríte si administráciu Hostify, vyberiete si server, u ktorého chcete nastaviť VIP, kliknete naň (Obrázok). V menu si vyberiete Vlastní platby (Obrázok). Po otvorení si prečítajte text, ktorý Vás o platbách informuje, tiež v texte nájdete odkaz na webové rozhranie, cez ktorý môžete prijímať aj platby pomocou PayPal-u. Tiež na stránke môžete zistiť, koľko kreditov dostanete z SMS platieb, keďže SMS platby obsahujú veľké množstvo poplatkov a tak bohužiaľ nemôžete obdržať kredity v pomere 1:1.

Pokiaľ máte všetky informácie naštudované môžeme sa presunúť na nastavenie.


Nastavenie VIP Platby

Kliknete na tlačítko Vytvořit vlastní platbu (Obrázok). Následne si vyberiete štát, pre ktorý chcete platbu vytvoriť (Obrázok). Zobrazí sa vám možnosť vytvorenia vlastnej platby, kde stačí definovať a vyplniť políčka napríklad nasledovne (Obrázok).

  • Název platby: VIP (Je to názov, ktorý slúži pre lepšiu identifikáciu – zobrazuje sa aj u platbách cez PayPal.)
  • Cena platby: 2 EUR (Cena, ktorú musí zaplatiť hráč za aktiváciu VIP.)
  • Kód v SMS: VIP (Kód, ktorý môže prehľadnejšie definovať tvar SMS.)
  • Text odpovědní SMS: Dakujeme za zakupenie VIP. (Text SMS, ktorý obdrží hráč po zakúpení VIP.)
  • Příkazy provedené po přijetí SMS: pex user %%player%% group set VIP (Príkaz, ktorý sa vykoná po prijatí platby)

V prípade, že chcete nastaviť, že VIP má vypršať napríklad o mesiac musíte povoliť možnosť Povolit expiraci a její příkazy. Po povolení tejto možnosti stačí nastaviť počet dní alebo mesiacov, a tiež príkaz, ktorý sa má vykonať, keď VIP vyprší. Po kompletnom nastavení stačí už nastavenie uložiť. Po uložení ihneď uvidíte platbu v Seznam vlastních plateb (Obrázok).


Úprava a testovanie

Keď máte platbu vytvorenú je tiež možné si ju upraviť alebo otestovať. Kliknutím na tlačítko Zobrazit / Upravit platbu si môžete zobraziť aktuálne nastavenie VIP platby a prípadne ho tiež upraviť. Môžete si tiež nechať zobraziť len čisto tvar a to kliknutím na tlačítko Zobrazit tvar SMS (Obrázok).

V prípade, že si chcete platbu otestovať či ste nastavili všetky príkazy správne tak môžete kliknúť na tlačítko Otestovat (Obrázok). Do políčka napíšete nick hráča, na ktorý chcete poslať testovaciu SMS.

Podobné Články