Pluginy

ItemJoin

Instalace

Nejprve si připravíme server, s FTP účtem. Nainstalujeme potřebný plugin ItemJoin. Tento plugin slouží k tomu, že když se hráč připojí na Lobby server, aby dostal itemy které může používat, například zde ( Odkaz na obrázek ). Itemy můžou mít funkce, buď zašle příkaz hráč nebo konzole, nebo mu to dá zvuk, atd… strašně moc funkcí, jednoduše pokuď tu nenajdete co byste potřebovali koukněte stránku pluginu, tam je vše potřebné.


Konfigurace

Takže, nejprve restartujeme server, aby se nám úspěšně aktivoval plugin na serveru a připojíme se na FTP účet, s tím že, půjdeme do plugins/ItemJoin/items.yml, nejprve doporučuji z mých zkušeností přejmenovat soubor items.yml na items.yml.unloaded a restartovat opět server, proč? Jednoduše, otevřete si dva soubory, a do items.yml.unloaded budete koukat když si nebudete vědět rady, jsou tam zajímavé informace, které Vám mohou pomoci.

No a následně začneme nastavovat, u mě to je například item Zakoupeni VIP, nejdřív, ale si musím vymyslet, na jaký slot to dám. Pak otevřu tedy items.yml složku v /plugins/ItemJoin/items.yml a otevřu si k tomu /plugins/ItemJoin/items.yml.unloaded kdybych potřeboval poradit. Zde máte příklad:

vip: # Název itemu
 id: EMERALD # ID materialu
 slot: 7 # Slot materialu
 name: '&bZakoupeni VIP &7( Klikni pravym )' # Name materialu
 commands: # Příkazy
  multi-click: # LeftClick , RightClick
  - 'console: dm open vip %player%' # Tento příkaz vykoná konzole a otevře to menu vip
  - 'player: ahoj kamaradi' # Tento příkaz vykoná hráč, a napiše příkaz /ahoj kamaradi
 commands-type: interact, inventory # Tohle znamená, že když klidně na to v inventáři, opět to vykoná commandy, tudíž nebude moct item přesunout.
 commands-sound: NOTE_PLING # Sounds
 commands-sequence: SEQUENTIAL
 commands-cooldown: 1 # Cooldown - interval za jak dlouho to může použít znova
 cooldown-message: ' &cPlease wait %timeleft% seconds for use again.' # Message - zpráva za jak dlouho to může použít
 enchantment: FIRE_ASPECT:3, DAMAGE_ALL:5, DAMAGE_UNDEAD:5, KNOCKBACK:8 # Enchants
 itemflags: inventory-modify, death-drops, unbreakable, hide-attributes, self-drops # Různý flags, opět najdete na stránce pluginu
 triggers: join, respawn, world-change, region-enter # triggers
 enabled-regions: region1, region2 # Povolené regiony
 enabled-worlds: Lobby # Povolené světy

Doufám že Vám tento článek pomohl, pokuď zde jste nenašli, co jste chtěli o tomto pluginu, stačí jít na hlavní stránku a tam najdete vše potřebné.

Podobné Články