Pluginy

InfoBoardReborn

Instalace

Plugin si stáhneme z této stránky, upozornění plugin ještě vyžaduje dva dalším pluginy (1, 2). Všechny tři pluginy vložíme do FTP clienta. Po vložení půjdeme do webové administrace a server restartujeme, poté se připojíme na server a měli bychom tam mít Obrázek pokud zde vidíme tabulku, správně jsme plugin nainstalovali. 


Konfigurace

Připojíme se do FTP clienta a zde vybereme složku InfoBoardReborn zde jsou tři soubory Obrázek.

Board.yml

'1': #Název 
 Show Time: 20
 global: #Zde vložíme svět kde se bude daný scoreboard ukazovat
  default: #Ukazovat se to bude všem hráčům
   Title: '&lWelcome To <servername>' #Zde dejte název který se bude hráčům zobrazovat jako primární např. Lobby
   Rows:
   - '&6<nuke>----~<skull>~----<nuke>'
   - ' '
   - '&e&lWelcome!'
   - '&l<player>'
   - ' '
   - '&a&lOnline:'
   - '&e<onlineplayers>&a/&c<maxplayers>'
   - ' '
   - '&5&lRank:'
   - <rank>
   - ' '
   - '&e&lWebsite:'
   - <website>
   - '&6<nuke>----=<skull>=----<nuke>'
   #Celý plugin je plně nastavitelný takže je jedno co si zde vložíte
  Admin: #Tento scoreboard se bude ukazovat pouze hráčům s určitým oprávněním 
   Title: '&e&lServer Stats'
   Rows:
   - '&6<nuke>----~<skull>~----<nuke>'
   - ' '
   - '&a&lMemory:'
   - '&e<usedram>&7/&e<maxram>'
   - ' '
   - '&d&lProcessors:'
   - '&f<availableprocessors>'
   - ' '
   - '&f&lTPS:'
   - '&9<tps>'
   - ' '
   - '&6<nuke>----&4=<skull>=&6----<nuke>'

Config.yml

Custom Variables:
 <website>: yoursitehere.net #pokud budete využívat funkci <website> zde zadejte vaší stránku/ip serveru
 <plugindev>: Ktar5
Disabled Worlds: #Světy kde se žádná scoreboard nebude ukazovat 
- DisabledWorld1
- DisabledWorld2
WorldGuard: #Pokud váš server využívá WorldGuard můžete zde nastavit v jakých regionech se bude scoreboard zobrazovat
 Prevent Showing In:
 - regionNamesAreCapSensitive
 - regionName2
Scrolling Text:
 Enable: false
 Shift Time: 0.25
Update Time: 2

Variables.yml

# Celá tato sekce je pouze ukázkou různých dodatků k samotnému pluginu pro využití dodatků je vždycky potřeba daný plugin stáhnout
# #
# __Legend__ #
# I | Number(Integer)
# B | True/False(Boolean)
# S | Word(String)
# #
# ################################################
# +--------------------------------------------+ #
# |        Format           | #
# +--------------------------------------------+ #
# ################################################
# <split>      | Split the line to set the score of that line to what ever follows(ONLY WORKS WITH NUMBERS)
#  ;        | Split the line to set the score of that line to what ever follows(ONLY WORKS WITH NUMBERS)
#  &#       | Color codes ( Replace # with 1-0, a-f)
#  &x       | Random color code
#  &y       | Random format code
#  ' '       | This by it's self on a line will make a blank line
# ~!<variable><variable>| Will only display the variable if <variable> isn't "0" or "Unknown"(Best used if you only want to show a variable if that value isn't "0")
# [email protected]<variable><variable>| Will only display the variable if <variable> is "0" or "Unknown"(Best used if you only want to show a variable if another value is 0")
# <scroll>     | *Has to be first thing on the line to work, color codes can follow though (<scroll>&4&lHi <player>)* 
#          | Will scroll the variable across the screen, if Scroll is enabled in the config
#          | also it remove the limit of characters in a row as it scrolls through.
# #
# ################################################
# +--------------------------------------------+ #
# |          Math           | #
# +--------------------------------------------+ #
# ################################################
# <math%+%>     | Replace % with variables you want to add   | I
# <math%-%>     | Replace % with variables you want to subtract| I
# <math%*%>     | Replace % with variables you want to multiply| I
# <math%/%>     | Replace % with variables you want to divide | I
# #
# ################################################
# +--------------------------------------------+ #
# |      UTF-8 Variables         | #
# +--------------------------------------------+ #
# ################################################
# <ucode%>      | Replace % with the unicode code (http://unicode-table.com/en/)
# <1>        | Face 1
# <2>        | Face 2
# <3>        | A Heart
# <4>        | A Diamond
# <5>        | A Club
# <6>        | A Spade
# <7>        | A Dot
# <8>        | Block with a whole in the middle
# <9>        | A Circle
# <10>        | A block with a circle in the middle
# <16>        | Arrow pointing right #1
# <17>        | Arrow pointing left #1
# <21>        | Minecrafts color code symbol
# <174>       | Double arrows pointing left
# <175>       | Double arrows pointing right
# <205>       | 3 lines
# <247>       | Double wavy lines
# <skull>      | A skull
# <arrow>      | An arrow pointing right
# <nuke>       | A nucular radiation symbol
# <rightup>     | 3 dots going up and right
# <leftup>      | 3 dots going up and left
# #
# ################################################
# +--------------------------------------------+ #
# |      Server Variables         | #
# +--------------------------------------------+ #
# ################################################
# <maxplayers>     | Max Players Online  | I
# <tps>        | Server TPS      | I
# <motd>        | Servers MOTD     | S
# <servername>     | The servers name   | S
# <usedram>      | The server's used ram | I
# <freeram>      | The server's free ram | I
# <maxram>       | The server's max ram | I
# <availableprocessors>| The server's available processors | I
# #
# ################################################
# +--------------------------------------------+ #
# |      Player Variables         | #
# +--------------------------------------------+ #
# ################################################
# <ping>       | The player's Ping    | I
# <onlineplayers>  | The player's Online   | I
# <player>      | The player name     | S
# <op>        | Is the player an OP   | B
# <exp>       | The player's exp    | I
# <level>      | The player's level   | I
# <hunger>      | The player's hunger level | I
# <health>      | The player's health   | I
# <maxhealth>    | The player's max health | I
# <gamemode>     | The player's gamemode  | S
# <worldname>    | The player's world's name | S
# <worlddifficulty> | The player's world's difficulty | I
# <worldanimals>   | Does the player's world allow animals | B
# <worldmonsters>  | Does the player's world allow monsters | B
# <worldpvp>     | Does the player's world allow PVP | B
# <worldplayers>   | The player's world's total players | I
# <time>       | The player's worlds time| I
# <x>        | The player's x position | I
# <y>        | The player's y position | I
# <z>        | The player's z position | I
# <pitch>      | The player's pitch   | I
# <yaw>       | The player's yaw    | I
# <direction>    | The player's direction | S
# <helmet>      | The player's helmet   | S
# <chestplate>    | The player's chestplate | S
# <leggings>     | The player's leggings  | S
# <boots>      | The player's boots   | S
# <hand>       | The player's item in hand | S
# <helmetdurability>  | The player's helmet's durability   | I
# <chestplatedurability>| The player's chestplate's durability | I
# <leggingsdurability> | The player's legging's durability  | I
# <bootsdurability>   | The player's boot's durability    | I
# <handdurability>   | The player's item in hand's durability  | I
# <doihave&>     | Does the player have % as a permission node | B
# <doesanyonehave&> | Does any player on the server have % as a permission node | B
# <howmanyhave&>   | How many players on the server have % as a permission node | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |         Ancient RPG           | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/ancient-rpg/| #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <ancientrpgrace>       | The player's race  | S
# <ancientrpgstance>      | The player's stance | S
# <ancientrpgclass>      | The player's class | S
# <ancientrpgclasslevel>    | The player's classe level  | I
# <ancientrpgclassminlevel>  | The player's class min level | I
# <ancientrpgclasshp>     | The player's class hp    | I
# <ancientrpgclassreghp>    | The player's class hp regen | I
# <ancientrpgguild>      | The player's guild      | S
# <ancientrpgguildleader>   | The player's guild's Leader | S
# <ancientrpgguildleader>   | The player's guild's motd  | S
# <ancientrpgguildfriendlyfire>| Does the player's guild allow friendly fire | B
# <ancientrpgguildmaxmembers> | The max players allowed in a guild     | I
# <ancientrpgpartyleader>   | The player's party's Leader         | S
# <ancientrpgpartymaxmembers> | The max players allowed in a party     | I
# <ancientrpgpartyfriendlyfire>| Does the player's party allow friendly fire | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |         Essentials           | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/essentials/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <esshomes>     | How many homes      | I
# <essmuted>     | Is the player muted   | B
# <esshidden>    | Is the player invisible | B
# <essgodmode>    | Is the player in godmode | B
# <essnickname>   | The player's nickname  | S
# <esstprequest>   | Do you have a tp request waiting | B
# <essvanished>   | How many players are vanished  | B
# <essjails>     | How many jails are there     | I
# #
# ##########################################################
# +------------------------------------------------------+ #
# |         Lib's Disguises           | #
# | http://www.spigotmc.org/resources/libs-disguises.81/ | #
# +------------------------------------------------------+ #
# ##########################################################
# <disguised>    | Is this player disguised?      | B
# <disguisedentity> | What is this player disguised as?  | S
# NOTE: <disguisedentity> will show "None" if not disguised | 
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          Factions           | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/factions/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <factionsfname>   | The factions name       | S
# <factionsfland>   | The factions total land claims | I
# <factionsfpower>   | The factions power       | I
# <factionsfmaxpower> | The factions max power     | I
# <factionsfonline>  | The number of players in the faction online | I
# <factionsfofficers> | The number of officers in the faction online | I
# <factionsfleader>  | The factions leader             | S
# <factionsfland>   | The factions land              | I
# <factionsfinname>  | The factions the players standing in name       | S
# <factionsfinland>  | The factions the players standing in total land claims | I
# <factionsfinpower>  | The factions the players standing in power       | I
# <factionsfinmaxpower>| The factions the players standing in max power    | I
# <factionsfinonline> | The number of players in the faction the players standing in online  | I
# <factionsfinofficers>| The number of officers in the faction the players standing in online | I
# <factionsfinleader> | The factions the players standing in leader | S
# <factionspower>   | The player's power             | I
# <factionsmaxpower>  | The player's max power           | I
# <factionsrole>    | The player's role in their faction     | S
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |        GriefPrevention          | #
# | dev.bukkit.org/bukkit-plugins/grief-prevention/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <griefpreventionclaims>     | The player's claims     | I
# <griefpreventionbonusclaims>  | The player's bonus claims  | I
# <griefpreventionaccruedclaims> | The player's accrued claims | I
# <griefpreventionremainingclaims>| The player's remaining claims| I
# <griefpreventionspamcount>   | The player's spam count   | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           Heroes           | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/heroes/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <heroesmana>      | The Heroes' mana   | I
# <heroesmaxmana>     | The Heroes' max mana | I
# <heroeslevel>      | The Heroes' level   | I
# <heroesmanaregen>    | The Heros' mana regen | I
# <heroesismaster>    | Is the Hero is a master in their class| B
# <heroespartyleader>   | The Heroes' partys leader       | S
# <heroespartysize>    | The Heroes' party size        | B
# <heroespartyisnopvp>  | Is the Heroes' party prevent pvp   | B
# <heroesclass>      | The Heroes' classes' name       | S
# <heroesclasstier>    | The Heroes' classes' tier       | I
# <heroesclassbasehealth> | The Heroes' classes' base health   | I
# <heroesclassbasemana>  | The Heroes' classes' base mana    | I
# <heroesclassexpchange> | The Heroes' classes' exp modifier   | I
# <heroesclassexploss>  | The Heroes' classes' exp loss     | I
# <heroesclassmaxlevel>  | The Heroes' classes' max level    | I
# <heroesclassismaster>  | Is the Player is a master in their class | B
# <heroesclass2>     | The Heroes' classes' name        | S
# <heroesclass2tier>   | The Heroes' classes' tier        | I
# <heroesclass2basehealth>| The Heroes' classes' base health     | I
# <heroesclass2basemana> | The Heroes' classes' base mana      | I
# <heroesclass2expchange> | The Heroes' classes' exp modifier    | I
# <heroesclass2exploss>  | The Heroes' classes' exp loss      | I
# <heroesclass2maxlevel> | The Heroes' classes' max level      | I
# <heroesclass2ismaster> | Is the Player is a master in their class2| B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           Infected           | #
# |  dev.bukkit.org/bukkit-plugins/infected-core/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <infectedplaying>     | How many players are playing  | I
# <infectedpoints>      | The player's points      | I
# <infectedscore>      | The player's score       | I
# <infectedkills>      | The player's kills       | I
# <infecteddeaths>      | The player's deaths      | I
# <infectedhighestkillstreak>| The player's highestkillstreak | I
# <infectedgamestate>    | The gamestate         | S
# <infectedactivearena>   | The activearena        | S
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |            Jobs           | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/jobs/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <jobsin>      | How many jobs you have                 | I
# <jobstitle#>    | The jobs title(Replace # with a number [1 and up])   | S
# <jobslevel#>    | The jobs level(Replace # with a number [1 and up])   | I
# <jobsexp#>     | The jobs exp(Replace # with a number [1 and up])    | I
# <jobsmaxlevel#>  | The jobs max level(Replace # with a number [1 and up]) | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |            LWC            | #
# |   http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/lwc/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <lwclocks>    | The amount of chests the player has locked | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           Marriage           | #
# | dev.bukkit.org/bukkit-plugins/marriage-reloaded | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <marriagepartner>    | The player's partner's name  | S
# <marriageonline>    | Is the player's partner online | B
# <marriagemarried>    | Is the player married     | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           mcMMO            | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/mcmmo/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <mcmmopowerlevel> | The player's power level    | I
# <mcmmoacrobatics> | The player's acrobatics level  | I 
# <mcmmoalchemy>   | The player's alchemy level   | I 
# <mcmmoarchery>   | The player's archery level   | I
# <mcmmoaxes>    | The player's axes level     | I
# <mcmmoexcavation> | The player's excavation level  | I
# <mcmmofishing>   | The player's fishing level   | I
# <mcmmoherbalism>  | The player's herbalism level  | I
# <mcmmomining>   | The player's mining level    | I
# <mcmmorepair>   | The player's repair level    | I
# <mcmmosmelting>  | The player's smelting level   | I
# <mcmmoswords>   | The player's swords level    | I
# <mcmmotaming>   | The player's taming level    | I
# <mcmmounarmed>   | The player's unarmed level   | I
# <mcmmowoodcutting> | The player's wood cutting level | I
# <mcmmomaxpowerlevel>  | Max Powerlevel    | I
# <mcmmomaxmaxacrobatics>| Max acrobatics level | I
# <mcmmomaxmaxalchemy>  | Max alchemy level  | I
# <mcmmomaxmaxarchery>  | Max archery level  | I
# <mcmmomaxaxes>     |Max axes level    | I
# <mcmmomaxexcavation>  | Max excavation level | I
# <mcmmomaxfishing> | Max fishing level    | I
# <mcmmomaxherbalism>| Max herbalism level   | I
# <mcmmomaxmining>  | Max mining level     | I
# <mcmmomaxrepair>  | Max repair level     | I
# <mcmmomaxsmelting> | Max smelting level    | I
# <mcmmomaxswords>  | Max swords level     | I
# <mcmmomaxtaming>  | Max taming level     | I
# <mcmmomaxunarmed> | Max unarmed level    | I
# <mcmmomaxwoodcutting>| Max wood cutting level | I
# <mcmmonextpowerlevel>| Exp to next power level     | I
# <mcmmonextacrobatics>| Exp to next acrobatics level  | I
# <mcmmonextalchemy> | Exp to next alchemy level     | I
# <mcmmonextarchery> | Exp to next archery level     | I
# <mcmmonextaxes>  | Exp to next axes level      | I
# <mcmmonextexcavation>| Exp to next excavation level  | I
# <mcmmonextfishing>  | Exp to next fishing level    | I
# <mcmmonextherbalism> | Exp to next herbalism level   | I
# <mcmmonextmining> | Exp to next mining level     | I
# <mcmmonextrepair> | Exp to next repair level     | I
# <mcmmonextsmelting>| Exp to next smelting level    | I
# <mcmmonextswords> | Exp to next swords level     | I
# <mcmmonexttaming> | Exp to next taming level     | I
# <mcmmonextunarmed> | Exp to next unarmed level     | I
# <mcmmonextwoodcutting>| Exp to next wood cutting level | I
# <mcmmoparty>     | The player's party               | S
# <mcmmopartyleader>  | The player's party Leader           | S
# <mcmmopartyexpshare> | Does the player's party have exp share enabled | B
# <mcmmopartymembers> | The player's party members total        | I
# <mcmmopartymemberson>| The player's party online members total    | I
# <mcmmogodmode>    | Does the player have godmode on        | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           McTowns           | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/mctowns/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <mctownshastown>  | Does the player have a town              | B
# <mctownstowns>   | How many towns is the player in            | I
# <mctownsname#>   | Town #'s name (Replace # with a number [1 and up])   | S
# <mctownssize#>   | Town #'s size (Replace # with a number [1 and up])   | I
# <mctownsresidents#>| Town #'s residents(Replace # with a number [1 and up]) | I
# <mctownsmayor#>  | Town #'s mayor (Replace # with a number [1 and up])  | S
# <mctownsterritories#> | Town #'s territories(Replace # with a number [1 and up])      | I
# <mctownsassistants#> | Town #'s assistants(Replace # with a number [1 and up])       | I
# <mctownsfriendlyfire#>| Does Town # Allow friendly fire(Replace # with a number [1 and up]) | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          Minigames           | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/minigames/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <minigamesdeaths> | Your deaths | I
# <minigameskills> | Your kills | I
# <minigamesscore> | Your score | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          Multiverse           | #
# | dev.bukkit.org/bukkit-plugins/multiverse-core/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <multiversealias>  | The player's world's alias      | S
# <multiverseprice>  | The player's world's price      | I
# <multiverseautoheal> | Does the player's world auto heal  | B
# <multiversehunger>  | Does the player's world loose hunger | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           OnTime            | #
# |   dev.bukkit.org/bukkit-plugins/ontime/    | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <ontimetotalplay>  | The player's total play time        | I
# <ontimetotalplayformated>| The player's total play time(Formated) | S
# <ontimetotalvote>  | The player's total votes          | I
# <ontimetotalrefers> | The player's total refers         | I
# <ontimetotalpoint>  | The player's total points         | I
# <ontimemonthplay>  | The player's month play time        | I
# <ontimemonthplayformated>| The player's month play time(Formated) | S
# <ontimemonthvote>  | The player's month votes          | I
# <ontimemonthrefers> | The player's month refers         | I
# <ontimetodayplay>  | The player's today play time        | I
# <ontimetodayplayformated>| The player's today play time(Formated) | S
# <ontimetodayvote>  | The player's today votes          | I
# <ontimetodayrefers> | The player's today refers         | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          PlayerPoints         | #
# |http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/playerpoints/| #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <playerpoints>  | Your Points | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           PointsAPI          | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/pointsapi/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <pointsapi>    | Your Points | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           PlotMe           | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/plotme/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <plotmeplots>   | How many plots you have        | I
# <plotmeinid>    | The plot the players in ID       | I
# <plotmeinowner>  | The plot the players in owner     | S
# <plotmeincomments> | The plot the players in comments total | I
# <plotmeinbid>   | The plot the players in bid      | I
# <plotmeinbidder>  | The plot the players in bidder     | S
# <plotmeinfinished> | Is the plot the players in finished  | B
# <plotmeinforsale> | Is the plot the players in for sale  | B
# <plotmeid#>    | The plot id (Replace # with a number [1 and up])       | I
# <plotmebid#>    | The plots bid (Replace # with a number [1 and up])      | I
# <plotmecommnets#> | The plots comments total (Replace # with a number [1 and up]) | I
# <plotmebidder#>  | The plots bidder (Replace # with a number [1 and up])     | S
# <plotmefinished#> | Is the plots finished (Replace # with a number [1 and up])  | B
# <plotmeforsale#>  | Is the plot for sale (Replace # with a number [1 and up])   | B
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          PrisonRankup          | #
# |http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/prisonrankup/| #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <prisonrankuprank>   | Your Rank       | S
# <prisonrankupnextrank> | Your Next Rank     | S
# <prisonrankuprankprice> | Your Next Rank's Price | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           PvpArena          | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/pvpvarena/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <pvparenaarenaname>  | The player's current Arena's name  | S
# <pvparenaarenaowner>  | The player's current Arena's owner | S
# <pvparenaarenaprefix> | The player's current Arena's prefix | S
# <pvparenaarenaround>  | The player's current Arena's round | I
# <pvparenaarenateams>  | The player's current Arena's teams | I
# <pvparenastatskills>  | The player's kills         | I
# <pvparenastatsdeaths> | The player's deaths         | I
# <pvparenastatsdamage> | The player's damage done      | I
# <pvparenastatsdamagetaken>| The player's damage taken    | I
# <pvparenastatslosses>   | The player's losses       | I
# <pvparenastatswins>    | The player's wins        | I
# <pvparenastatsmaxdamage>   | The player's max damage done | I
# <pvparenastatsmaxdamagetaken>| The player's max damage taken | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           PvpLevels          | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/pvplevels/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <pvplevelslevel>  | The player's level      | I
# <pvplevelskills>  | The player's kills      | I
# <pvplevelsdeath>  | The player's death      | I
# <pvplevelskdr>   | The player's kill death ratio | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           PVPStats          | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/pvp-stats/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <pvpstatskills>  | The player's kills     | I
# <pvpstatsdeaths>  | The player's deaths     | I
# <pvpstatsmaxstreak>| The player's current streak | I
# <pvpstatsstreak>  | The player's max streak   | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          Simple Clans         | #
# |http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/simpleclans/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <simpleclanskills>    | Your kills (civilian + neutral + rival)| I
# <simpleclansciviliankills>| Your civilian kills          | I
# <simpleclansneutralkills> | Your neutral kills           | I
# <simpleclansrivalkills>  | Your rival kills            | I
# <simpleclansrank>     | Your rank               | S
# <simpleclansweightedkills>| Your kills in sucession(I think... Tell me if i'm wrong...) | I
# <simpleclanskdr>     | Your kill/death ratio             | I
# <simpleclanstag>     | Your tag                    | S
# <simpleclansclanaveragewk>| Your clans average WK(No clue what that is...) | I
# <simpleclansclanbalance> | Your clans balance               | I
# <simpleclansclanfounded> | How long ago your clan was founded (Seconds)  | I
# <simpleclansclansize>   | How big your clan is            | I
# <simpleclansclandeaths>  | How many deaths your clan has       | I
# <simpleclansclankdr>   | Your clans' Kill/Death ratio        | I
# <simpleclansclankills>  | How many kills your clan has        | I
# <simpleclansclantag>   | Your clans' tag              | S
# <simpleclansclancivilians>| How many civilians your clan has      | I
# <simpleclansclanneutrals> | How many neutrals your clan has      | I
# <simpleclansclanrivals>  | How many rivals your clan has       | I
# <simpleclansclanmembers> | How many members your clan has       | I
# <simpleclansclanallies>  | How many allies your clan has       | I
# <simpleclansclanmembers> | How many members your clan has       | I
# <simpleclansclanonline>  | How many online clan members your clan has | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |           Skillz           | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/skillz/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <skillzacrobatics>   | The player's Acrobatics level   | I
# <skillzarchery>    | The player's Archery level    | I
# <skillzaxescombat>   | The player's Axes level      | I
# <skillzdigging>    | The player's Digging level    | I
# <skillzfarming>    | The player's Farming level    | I
# <skillzmining>     | The player's Mining level     | I
# <skillzswimming>    | The player's Swimming level    | I
# <skillzswordscombat>  | The player's Swords Combat level | I
# <skillzunarmedcombat> | The player's Unarmed Combat level | I
# <skillzwoodcutting>  | The player's Woodcutting level  | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |            Stats           | #
# |http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/lolmewnstats/| #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <statskills%>   | The player's total kills on %(Replace % With either an entity name or "all")              | I
# <statsdeaths%>  | The player's total deaths by %(Replace % With either a cause or "all")                 | I
# <statsplaced%>  | The player's total block places of a block with the id of %(Replace % With either a block id or "all") | I
# <statsbroken%>  | The player's total block broken of a block with the id of %(Replace % With either a block id or "all") | I
# <statstime>    | The player's total playtime      | I
# <statstimeformated>| The player's total playtime(Formated) | S
# <statsmove>    | The player's total movements      | I
# <statsarrows>   | The player's total shot arrows     | I
# <statsjoins>   | The player's total joins        | I
# <statsfish>    | The player's total fish caught     | I
# <statsdamagetaken>| The player's total damage taken    | I
# <statskicked>   | The player's total times kicked    | I
# <statstoolsbroken>| The player's total tools broken    | I
# <statseggs>    | The player's total eggs thrown     | I
# <statsitemscrafted>| The player's total items crafted   | I
# <statsate>     | The player's total times eating    | I
# <statsonfire>   | The player's total time on fire    | I
# <statswords>    | The player's total words said     | I
# <statscommands>  | The player's total commands done   | I
# <statsvotes>    | The player's total time voted(Uses Votifier) | I
# <statsworldchanged>| The player's total times changing worlds   | I
# <statsbucketfill> | The player's total buckets filled      | I
# <statsbucketsempty>| The player's total buckets emptied      | I
# <statsbedenter>  | The player's total times entering a bed    | I
# <statsitemdrops> | The player's total items droped        | I
# <statsitempickups>| The player's total items picked up      | I
# <statsteleports> | The player's total times teleported      | I
# <statsshear>   | The player's total times shearing something  | I
# <statsxpgained>  | The player's total xp gained         | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |            Towny           | #
# |      http://palmergames.com/towny/     | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <townyname>    | The towns name      | S
# <townytitle>    | The player's title    | S
# <townynation>   | The towns nation     | S
# <townyresidents>  | The towns residents   | I
# <townyfriends>   | The player's friends   | I
# <townybank>    | The player's bank    | I
# <townytag>     | The towns tag      | S
# <townymayor>    | The towns mayor     | S
# <townysize>    | The towns size      | I
# <townypvp>     | Is the towns pvp allowed | B
# <townyopen>    | Is the town open     | B
# <townypublic>   | Is the town public    | B
# <townyexplosion>  | Is the town explosion proof     | B
# <townyintown>   | The town the player's in       | S
# <townyinmayor>   | The town the player's in mayor    | S
# <townyinresidents> | The town the player's in residents  | I
# <townyinsize>   | The town the player's in size    | I
# <townyintag>    | The town the player's in tag     | S
# <townyinpvp>    | The town the player's in pvp allowed | B
# <townyinopen>   | The town the player's in is open   | B
# <townyinpublic>  | The town the player's in is public  | B
# <townyinexplosions>| The town the player's in are explosions allowed | B 
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |         VanishNoPacket         | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/vanish/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <vanishhidden>   | Is the player hidden            | B
# <vanishonline>   | The players online ignoring the ones hidden | I
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |            Vault           | #
# |  http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/vault/  | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <money>       | The player's balance              | I
# <rank>        | The player's rank                | S
# <ranklist%>     | Creates a list of the players in the group of % | S
# <vaultcurrencyplural>| The currency symbol(Plural)           | S
# <vaultcurrencysingle>| The currency symbol(Single)           | S
# #
# ######################################################
# +--------------------------------------------------+ #
# |          World Guard          | #
# | http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/worldguard/ | #
# +--------------------------------------------------+ #
# ######################################################
# <worldguardinid>   | The Region your in's name               | S
# <worldguardinowner>  | The Region your in's owner               | S
# <worldguardinvolume> | The Region your in's volume              | I
# <worldguardinmembers> | The Region your in's members list size         | I
# <worldguardinflag%>  | The Region your in's flag value(Replace % with a flag) | B
# #

 

 

Podobné Články